Z WŁASNYCH PRZEŻYĆ

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

To, co z włas­nych przeżyć wsuwa się, dzięki reprodukcji, między współ- odczuwanie a stan innego [człowieka] — stanowi medium zakłócające prawdziwe, czyste, pozytywne współodczuwa- nie, [medium] mające źródło w organizacji psychofizycznej i jej chwilowej szczególnej właściwości (Besonderheit). Teo­ria genetyczno-asocjacyjna w ogóle zapoznaje tutaj istnie­nie faktu „czystego współodczuwania”, tak samo jak zapoz­naje np. fakty czystego przypomnienia (które, jak trafnie wykazał Bergson , niezależne jest od tzw. „obrazu przypomnieniowego”), oraz fakt czystej naoczności, której zawartość nigdy nie da się rozdzielić na treści „zmysłowe”. I jeszcze jedno: reprodukowane przeżycie, np. smutek lub ból przy wrspółcierpieniu z kimś smutnym bądź dozna­jącym bólu, musiałoby przecież być realnym smutkiem, realnym bólem (tylko mniej intensywnym niż stan prze­żywany wcześniej), nie chodzi tu bowiem o przypomniane uczucie, względnie o odczuwanie jakiegoś uczucia, lecz o    jegoreprodukcję, która jako taka zawsze jest nowym aktual­nym uczuciem, tylko słabszym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *