WIDOWISKOWA ODMIANA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Pewna widowiskowa odmiana (Spielform) scharaktery­zowanego [wyżej] ogólnego zachowania kształtuje się także często w pewnych psychozach: ogromne uzależnienie całego zachowania, myślenia, działania od „widza” i „do­mniemanego” wrażenia na nim [wywieranego], co szcze­gólnie rzuca się w oczy w histerii. Obecność widza natomiast tłumi tutaj naturalne „bycie sobą” (Beisichselbstsein) i sprawia, że chory zastępuje swoje Ja i poczucie samego siebie własnym obrazem w [oczach] widza oraz jego oceną, zgodną z [przyjętymi przezeń] prawami preferowania wartości. Kierując się tym obrazem i poruszeniami ducha, jakie wywołuje, chory mówi, „sprawuje się”, „działa”; np. nic nie je, w pewnych okolicznościach nawet zabija się. Błędem byłoby nazywać to tylko „pogłębioną próżnoś­cią”, „aktorstwem”, „kokieterią” chorego—jak czyni to niejeden podręcznik psychiatrii. Człowiek próżny, czło­wiek o aktorskim usposobieniu, kokietka zawsze czują jeszcze, obok obrazu, którego dostarczają, że oni są tymi, którzy go dostarczają, poniekąd kursując tam i z powrotem między swoim Ja i swoimi realnymi przeżyciami a owym obrazem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *