WE WSZYSTKICH PODTYPACH

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

We wszystkich tych podtypach owego ogólnego typu znajdujemy formy, które nie mają nic wspólnego z „praw­dziwym współodczuciem” właśnie dlatego, że tutaj świa­domość siebie, poczucie siebie, jakby własne życie człowie­ka — będące warunkami prawdziwego współodczucia —• a wraz z nimi przeżywany „dystans” wobec drugiego ulegają procesowi niszczenia. Przypadki te stają się więc negatywne także pod względem etycznym, a jakże często mieszane bywają ze wzmożonym współodczuciem czy nawet z „mi­łością”. Z pewnością nie jest wykluczone, że owe formy zachowania prowadzą do działań, które w najwyższym -stopniu sprzyjają drugiemu. Wszyscy ci ludzie zdolni są .do działań zwanych zazwyczaj „ofiarą”. Faktycznie jednak tylko tak .wyglądają. Człowiek bowiem, który nie żyje sobą, którego własne życie nie ma dla niego żadnej warto­ści, nie może także [niczego] „ofiarować” drugiemu. To, co jedynie byłoby do ofiarowania: jego własne życie, nie jest mu wcale „dane”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *