REAKTYWNE ZACHOWANIE

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Ten jego obraz nie jest wtedy dla nas —jak w normalnym przypadku —- następstwem naszego spon­tanicznie podejmowanego działania (hervorquellenden Tuns) i życia, [następstwem], które potem — wtórnie — recep- tywnie przyswajamy, np. ciesząc się z jego „zgodności”, lecz, odwrotnie, nasze działanie i życie całkowicie uzależ­nia się od zmieniaj ących się obrazów, które ktoś ma o nas . W efekcie (damit) powstaje czysto „reaktywny typ życio­wy”, który już—jako reaktywny—jest pod względem etycznym niższy. Reaktywne zachowanie w stosunku do społeczeństwa jest charakterystyczne dla odbiegającego od normy „czło­wieka próżnego”, który w przeciwieństwie do „człowieka dumnego” jest całkowicie niewolnikiem cudzej uwagi, cudzego sądu, który dopiero jako „widziany, zauważony, wzięty pod uwagę”, czuje się moralnie „istniejącym”, i któ­remu jego „rola”, jaką odgrywa, zupełnie zasłania własną jaźń, własne życzenia i uczucia. Jest ono także charaktery­styczne, [ale] z całkiem innymi modalnościami, dla typu, który chciałbym nazwać typem psychicznego „pasożyta”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *