REAKCJA UCZUCIOWA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

W tym przy­padku współodczucie byłoby w rzeczywistości idiopatyczną reakcją uczuciową, która jedynie dzięki intelektualnemu złudzeniu przybierałaby pozorny charakter pewnej szcze­gólnej klasy prawdziwych uczuć. W treści iluzji bądź halu­cynacji byłoby mi bowiem fenomenologicznie dane, jako cierpiące, moje własne Ja, a moja praktyczna reakcja, która zmierzałaby do usunięcia przyczyny cierpienia —- także wtedy, gdy ta przyczyna, tkwi w bólu, względnie w okoliczności powodującej ból drugiego [człowieka] — niczym nie różniłaby się od każdej reakcji służącej usu­nięciu własnego bólu. Wówczas jest jednak jasne, że temu postępowaniu, o ile polega ono na iluzji i złudzeniu, nie można by przypisać żadnej wartości moralnej. Etyka musiała­by człowiekowi powiedzieć: Uważaj tylko, aby ci się nie przytrafiło brać cudzego cierpienia za twoje własne i wydatkować energię na jego usunięcie. A gdyby nie można było usłuchać tej normy, należałoby danej osobie powie­dzieć: „Idź do lekarza!”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *