PREZENTOWANIE SIĘ

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Prezen­towanie się (Gegebenheit) cudzego uczucia jest tutaj dokład­nie analogiczne do prezentowania się np. krajobrazu, który subiektywnie „widzimy” w świadomości przypom- nieniowej, lub melodii, którą tak samo „słyszymy”; [jest to] stan faktyczny, który jaskrawo różni się od takiego stanu faktycznego, kiedy to jedynie przypominamy sobie krajobraz, melodię (może wraz z przypomnieniem stanu rzeczy, „że były one widziane i słyszane”). Również tutaj dane jest prawdziwe widzenie i’słyszenie, z tym jed­nak, że to, co widziane i słyszane, nie jest spostrzeżone oraz nie jest dane jako coś rzeczywistego i obecnego; to, co minione, jest tylko „uprzytomnione”. Odczuwanie i prze­żywanie cudzego przeżywania również nie implikują jakie­gokolwiek „uczestnictwa” w nim. W przeżywaniu cudzego przeżywania możemy pozostawać całkiem „obojętni” wobec podmiotu tego przeżywania.Nie będziemy tutaj jeszcze rozpatrywać in extenso aktów, które prezentują (geben) istnienie cudzego Ja i jego prze­żyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *