NAŚLADOWANIE I REPRODUKCJA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Naśladowanie i reprodukcja włas­nego przeżycia podobnego do przeżycia gestu wyrazowego może wyjaśnić .jedynie to, że oto zachodzi we mnie rzeczy­wiste przeżycie obiektywnie podobne [do tego, jakie zacho­dzi] w drugim [człowieku], którego wyraz naśladuję. Jed­nak wraz z tym obiektywnym podobieństwem przeżyć wcale niekoniecznie dana jest świadomość podobieństwa, nie mówiąc już o intencjonalnie skierowanym akcie „rozu­mienia”, „odczuwania”, „przeżywania cudzego przeży­wania”. Bowiem to, że we mnie dokonuje się przeżycie podobne do [przeżycia] innego [człowieka], nie ma jeszcze absolutnie nic wspólnego z „rozumieniem”. Poza tym taka reprodukcja własnego przeżywania domagałaby się tego, aby „rozumienie” cudzego przeżycia zakładało podobne realne przeżycie u rozumiejącego (choćby przez krótki czas), tzn. w przypadku uczuć — reprodukcję uczucia, która zawsze dawałaby jakieś aktualne uczucie. Kto „rozu­mie” strach tonącego przed śmiercią, wcale nie musi przeżywać realnego, osłabionego lęku przed śmiercią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *