ISTOTNY ZWIĄZEK

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Ów związek istotnościowy wyznacza także i to, że ten „drugi” — tak jak my sami —- posiada sferę absolutnej intymności swego Ja, która nigdy nie może być nam dana. Natomiast to, że tam są „przeżycia”, jest nam dane w feno­menach wyrazowych — znowu nie za pośrednictwem wnio­skowania, ale „bezpośrednio” —- w sensie „spostrzegania” źródłowego: wstyd spostrzegamy w zaczerwienieniu, ra­dość w śmiechu. Zupełnie błędnie mówi się, że jest nam „dane wpierw tylko ciało v sensie fizycznym (Korper)”. Coś takiego dane jest jedynie lekarzowi bądź przyrodniko­wi, tzn. człowiekowi sztucznie abstrahującemu od całkiem pierwotnie danych fenomenów wyrazowych. Raczej te same absolutne fenomeny zmysłowe, które dla aktu spos­trzeżenia zewnętrznego budują ciało w sensie fizycznym, mogą dla aktu wewnętrznego spostrzegania drugiego czło­wieka (Fremdwahrnehmen) budować również fenomeny wyrazowe, w których przeżycia wydają się poniekąd „kończyć”. Zachodzi tutaj bowiem powiązanie o charakterze symbolicznym, a nie przyczynowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *