FAKTY ZACHOWANIA

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Także w opisanym powyżej pierwszym przypadku  funk­cje czucia (Fiihleri) ojca i matki dane są jako oddzielne, a tylko to, co oni czują —jedno cierpienie — oraz ten sam aksjologiczny stan rzeczy jest dla nich bezpośrednio iden­tyczny. W przeciwieństwie do tego, w czystym zarażeniu uczuciowym cudze zarażające uczucie jest dane nie „jako cudze”, lecz „jako własne” i jedynie jego przyczynowe pochodzenie odsyła do przeżyć innego [człowieka].Wskazywałem już na fakty [zachowania się] zwierzęcia stadnego w stosunku do przewodnika stada, sugestii, dzia­łań mas. Dodam jeszcze, że ten sam rodzaj przeniesienia przeżycia odgrywa wielką rolę również w procesachkształtowania tradycji. „Tradycja” jest ‚przenoszeniem pew­nego przeżycia — czy byłoby to przenoszenie myśli, czy impulsu działania — które stanowi przeciwieństwo zwy­kłego „komunikowania”, „nauki”, a tak samo świadomego naśladowania. We wszelkim „komunikowaniu” jest mi bowiem dany nie tylko zakomunikowany „stan rzeczy”, lecz również wspóldane jest to, że ktoś inny „tak sądzi”, „to mówi” itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *