CZYSTY PRZYPADEK

By admin|Listopad 13, 2015|Sympatia|0 comments

Za­tem teoria ta przeczy faktowi fenomenalnemu, że w rozu­mieniu w żaden sposób nie przeżywamy realnie tego, co rozumiane. Okazuje się także jasne, że to, co owa teoria mogłaby nam wytłumaczyć, jest właśnie przeciwieństwem prawdzi­wego „rozumienia”. „Przeciwieństwem” tym jest mianowi­cie zarażenie się cudzymi afektami, zachodzące np. w naj­prostszej formie w działaniach stad i „mas”. Tutaj faktycz­nie pierwotne jest współdokonywanie ruchów wyrazowych, które dopiero wtórnie wytwarza u naśladujących łudzi bądź zwierząt podobne afekty, dążenia i intencje działa­nia; np. zarażenie strachem stada wskutek ujrzenia lęko­wego zachowania prowadzącego stado zwierzęcia — i ana­logicznie w stosunkach między ludźmi. Właśnie dla tego faktu charakterystyczny jest całkowity brak wzajemnego „rozumienia”.Im czystszy jest taki przypadek, im mniej współdziała przy tym rudymentarny akt rozumienia, tym jaśniej dany jest tutaj właśnie swoisty stan faktyczny [pole­gający na tym], że współdokonujący uważa przeżycia zrodzone w nim dzięki współdokonywaniu za swoje pierwotnie własne przeżycia, tzn. w ogóle nie uświadamia sobie zarażenia, któremu ulega.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *