OPISUJEMY UCZUCIA

By admin|Listopad 12, 2015|Działanie motywów społecznych|0 comments

Opisujemy tutaj uczucia — silne reakcje motywujące zachowanie. Uczucia to fizjologiczne i psychologiczne re­akcje oddziałujące na percepcję, na proces uczenia się, na wykonanie zadania. Uczucia to dziedzina zagadnień, której badanie komplikuje brak jednolitej definicji tego pojęcia. Niektórzy uczeni, na przykład, twierdzą, że uczu­cia to zjawiska zupełnie odrębne od motywów, zdaniem innych — uczucia są po prostu pewnym typem motywów. Jedni określają uczucie w kategoriach subiektywnych, z punktu widzenia doznań podmiotu, inni utożsamiają uczucie ze zmianami fizjologicznymi. I jedni, i dru­dzy mówiąc o uczuciach mają na myśli reakcję jako ich zasadniczą komponentę. Są jednak i tacy, którzy kładą główny nacisk na percepcję sytuacji wywołującej dany stan uczuciowy lub na efekty uczuć znajdujące wy­raz w zachowaniu. Jeszcze w XIX w. poglądy dotyczące stosunku świadomie przeżywanych uczuć do zmian fi­zjologicznych były ustalone: sądzono powszechnie, że naj­pierw rodzą się uczucia i dopiero one wywołują reakcje fizjologiczne w naszym organizmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *