OBECNY PROGRAM NAUCZANIA

By admin|Wrzesień 1, 2015|Kształtowanie komunikowania|0 comments

Niektóre z pozycji lekturowych, nie osiągające większej popularności u uczniów należałoby raz jeszcze przeanalizować pod względem merytorycz­nym (treści, tematyki), językowym i stylistycznym i ewentualnie uzasadnić bądź odrzucić ich status lektury obowiązkowej.Obecny program nauczania i przepisy dotyczące możliwości tworzenia programów autorskich (opartych na minimum dydaktycznym), dają nau­czycielowi duże możliwości wykazania się inwencją i wiedzą, a od niego w znacznym stopniu zależy rozwój czytelniczy dzieci i ich przyszłość w dzie­dzinie kontaktów z książką. Warto zastanowić się w jaki sposób podtrzymać naturalne pozytywne nastawienie do literatury w wieku młodszoszkolnym jak w większym stopniu niż dotychczas wykorzystać książkę w szkole, aby budzić u uczniów trwałe zainteresowanie czytelnictwem i sprawnie kierować ich rozwojem czytelniczym. Jest to istotne zadanie dla nauczycieli, których warsztat pracy pozostawia często wiele do życzenia i wymaga ciągłych zmian w zakresie metod pracy z książką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *